Privacybeleid

Brouwerij De Brabandere vindt de bescherming van uw persoonlijke informatie en gegevens erg belangrijk. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens we over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Bovendien kunt u hier terugvinden welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

Brouwerij De Brabandere, gevestigd aan Rijksweg 33 te Bavikhove, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Brouwerij De Brabandere verzamelt alleen de persoonsgegevens, die u als gebruiker van deze website vrijwillig aan ons overdraagt, zoals bijvoorbeeld naam, adres en e-mailadres bij het invullen van het contactformulier.

Door zich akkoord te verklaren met de inhoud van het Convenant inzake reclame voor
en marketing van alcoholhoudende dranken, heeft Brouwerij De Brabandere zich
ertoe verbonden haar websites niet toegankelijk te maken voor personen jonger dan 18 jaar. Personen jonger dan 18 die een fictieve leeftijd opgeven om toch toegang te krijgen tot onze website, doen dit op eigen verantwoordelijkheid.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Brouwerij De Brabandere verwerkt de persoonsgegevens verzameld via de website voor volgende doeleinden:

• Praktisch: om de website correct te kunnen gebruiken en weergeven;
• Wettelijk: om de leeftijdscontrole uit te voeren;
• Communicatief: om uw vraag of suggestie aan ons bezorgd via het contactformulier of e-mail te behandelen;
• Promotioneel – enkel indien u hiervoor toestemming hebt gegeven: bijvoorbeeld om een

nieuwsbrief en/of reclamefolder te verzenden; om aanbiedingen en informatie te tonen; om gebruikersinformatie te sturen; etc.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Brouwerij De Brabandere verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Brouwerij De Brabandere neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de privacy verantwoordelijke van Brouwerij De Brabandere, via het e-mailadres privacy@brouwerijdebrabandere.be.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Brouwerij De Brabandere bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Welke rechten heeft u?

U heeft steeds het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren en gedeeltelijk of volledig te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brouwerij De Brabandere.

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Brouwerij De Brabandere kunt u terecht bij onze privacy verantwoordelijke via privacy@brouwerijdebrabandere.be. Gelieve duidelijk in het onderwerp van je e-mail aan te geven dat het gaat over de uitoefening van een recht op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij in sommige gevallen aanvullende informatie verzoeken zoals een kopie van uw identiteitsbewijs.